Aktualności

S16 WARIANT PÓŁNOCNY C

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia wg GDDKiA

Cała Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach: Mrągowo, Pisz, Giżycko i Ełk. Analizowane warianty przebiegu drogi krajowej nr. 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przebiegają przez tereny gmin: Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz i Ełk. Przedmiotem opracowania jest studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk – Etap II STEŚ. Początek projektowanej trasy przyjęto w km 204+600 istniejącej obecnie drogi. Koniec projektowanej drogi przyjęto na włączeniu w realizowaną obecnie obwodnicę Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16.

Źródło: www.s16.com.pl

Jednym z wariantów przebiegu drogi ekspresowej s16 jest Wariant C (zwany również Północnym). Wariant najdroższy, najdłuższy i najgorszy dla środowiska

 • Ma przecinać i naruszać ekosystem jezior : Juksty, Tałty – Ryńskie, Tałtowisko, Kotek Wielki, Zielony Gaj, Kanał Mioduński, jeziora Szymon, Tyrkło i Orzysz.
 • Estakada nad Jukstami będzie miała 60 metrów wysokości i ponad 2 kilometry długości
 • Na przebiegu tego wariantu jest wiele terenów bagiennych, podmokłych i niestabilnych, które będą musiały być palowane lub wymagają budowy estakady. W sumie na tym odcinku aż 20% przebiegu autostrady czyli 8 kilometrów, wymaga wyjątkowo trudnej i niezwykle kosztownej techniki budowy drogi na palach i filarach
 • GDDKiA nigdy w swojej historii nie zrealizowała podobnego w olbrzymim rozmiarze i stopniu komplikacji projektu. Największy do tej pory most w Polsce, Rędziński na A8 we Wrocławiu jest 4 razy mniejszy i był budowany 13 lat.
Ruch turystyczny naszego regionu odbywa się przecież głównie w kierunku południe–północ. Miejscowa ludność i gospodarka żyją z turystyki, a ta czerpie z unikalnych walorów Mazurskiej Natury: ciszy, pięknych widoków, obcowania z naturą. Otóż projektowana droga – o kierunku wschód–zachód – służyć będzie głównie międzynarodowemu tranzytowi TIR-ów, została bo- wiem wpisana do Drogowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T
obejmującej w Polsce 4816 km dróg. Fragment „Programu Budowy Dróg Krajowych”: „Są to główne szlaki drogowe kraju, na których występuje naj- większe obciążenie ruchem, w tym tranzytowym”.
Tak więc zgodnie z tymi planami Kraina Wielkich Jezior Mazurskich ma zostać podzielona i przecięta korytarzem tranzytowym, po którym pędzić będzie docelowo do kilkunastu tysięcy samochodów ciężarowych dziennie – czyli jeden co kilka sekund! Ponadto wszystkie Samorządy znajdujące się w linii przebiegu planowanej S16 – Rynu, Mrągowa, Mikołajek i Orzysza – negatywnie wypowiedziały się co do realizacji tej drogi przez WJM i skie- rowały do GDDKiA odpowiednie pisma urzędowe wyrażające sprzeciw i protest jako oficjalne stanowiska.

DO POBRANIA

logo Akcji

mapa S16 ABC

PETYCJA

NIE – DLA AUTOSTRADY PRZEZ SERCE MAZUR

Napisz swój protest!

Prosimy!
Napisz swój protest
i wyślij na wskazane 
obok i poniżej
adresy pocztowe!

WYŚLIJ NA ADRESY:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

WARMIŃSKO MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  W OLSZTYNIE
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn

WYŚLIJ NA ADRESY:

Jednostki projektowe:

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
ul. Nadwiślańska 55
80-680 Gdańsk

DROSYSTEM SP. Z O.O.
ul. Milicka 1
51-127 Wrocław

CO STRACIMY...

Oto (niepełna) lista tego co możemy bezpowrotnie stracić jeśli inwestycja S16 Wariant Północny C dojdzie do skutku…
 • Kompleks Leśny Mrówki : niezwykle ceny dziki las wodochronny, siedlisko Orła Bielika, 3 gniazda i miejsca rozrodu tego gatunku znanego z Flagi i Godła Polski RP.
 • Siedlisko Orlika Krzykliwego.
 • „Ptasia Wyspa” – Nazywana także przez mieszkańców Rynu “Gołą Zośką” Wyspa jest Rezerwatem Przyrody na którym odnotowano 12 gatunków ptaków, między innymi lęgi hełmiatki gatunku znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. To największe w Polsce siedlisko mewy śmieszki wypieranej już na Mazurach przez mewy morskie (wyraźnie widać to na Mamrach, Niegocinie i Śniardwach).Od 2012 jest chroniona rezerwatem przyrody jako ostoja dla gniazdujących tu ptaków wodno-błotnych.
 • Siedlisko Kumaka Nizinnego, Traszki Grzebieniastej, Pływacza Zwyczajnego,
 • Tereny leśne zasiedlone przez następujące gatunki zwierząt:
  • Wilk (Canis Lupus),
  • Łoś,
  • Bóbr,
  • Jeleń,
  • Żuraw,
  • Myszołów,
  • Gąsiorek,
  • Zimorodek,
  • Dzięcioł Czarny,
  • Czapla Biała,
  • Krętogłów Zwyczajny.
 • Ekosystem Jeziora Juksty – w tym jeziorze mieszka i rozmnaża się Żółw Błotny.
 • Przyczółek estakady zniszczy punkt widokowy i najwyższą morenę czołową Mazur o rzędnej 182m .
 • W miejscu planowanego mostu istnieją lęgowiska Kaczki Hełmiatki
 • Zatoka ,,RUMINEK” – nazywana Mazurskim Fiordem wijąca się głęboko w lad wśród wysokich wzgórz moreny czołowe
 • Chroniony Polodowcowy Krajobraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
 • Punkt Widokowy Notyst – Najważniejsza i najpiękniejsza Panorama Mazur rozciąga się od Rynu przez Rybical, Wejdyki, Kompleks Leśny Mrówki, Jorę, Tałty aż po Mikołajki. Centralnie przez ten właśnie punkt ma przebiegać monstrualny most….
 • Zatoka Skanał z unikalnymi miejscami biwakowymi, ukochana przez żeglarzy
 • Półwysep i zatoka Modlliszek – nazwa Półwyspu i Zatoki Modliszek pochodzi od występujących tutaj rzadkich w Polsce owadów.
 • „Łąki Szymońskie” ciągnące się pod miejscowość Szymonka.
 • Łajty – gigantyczne torfowisko, miejsce odpoczynku i żerowania tysięcy ptaków, w tym populacji Żurawi i Łabędzi.
 • Jezioro Tałtowisko,
 • Przystań Jachtowa Zanzibar w Skorupkach, kultowe „szantowe” miejsce
 • Port Zielony Gaj – stanica żeglarska
 • Kanał Mioduński – kanał mazurski łączący jeziora Kotek i Szymon. Ma długość 1920 m. Przez kanał przechodzi droga ze wsi Zielony Lasek do wsi Mioduńskie położonej na północ od kanału.
 • Między kompleksem leśnym Mrówki a półwyspem Pazdur następuje wymiana genetyczna chronionych gatunków. Obszar Wymiany Genetycznej podlega ścisłej ochronie i zakazowi jakiejkolwiek ingerencji !

Wszystkie wymienione powyżej zwierzęta ujęte są w dyrektywach Unijnych : siedliskowej i ptasiej, również chronione przez Prawo Krajowe RP i znajdują się ustawowo pod ochroną gatunkową ścisłą lub częściową.

CHCESZ POMÓC?

Napisz do nas wysyłając maila albo korzystając z formularza. Dziękujemy

s16polnocnie@wp.pl

 

Wyślij