Protokół z posiedzenia KOPI zatwierdzony

Za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, poinformowała, iż protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w sprawie przebiegu drogi S16 w wariancie B, został zatwierdzony. Ponadto Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rekomendowanego wariantu ma zostać złożony w przyszłym tygodniu.