Za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, poinformowała, iż protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w sprawie przebiegu drogi S16 w wariancie B, został zatwierdzony. Ponadto Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rekomendowanego wariantu ma zostać złożony w przyszłym tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz