GDDKiA: Wniosek o wydanie DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ w 2021 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała raport dotyczący stanu przygotowania inwestycji drogowych w województwie warmińsko – mazurskim. Z zamieszczonych informacji wynika, iż złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) nastąpi w przyszłym roku. Zmiana terminu spowodowana jest “konieczność wprowadzenia w materiałach do wniosku o DŚU korekt wynikających z uwag zawartych w protokole KOPI”. Pełną…