RDOŚ w Olsztynie wszczyna postępowanie w sprawie wydania “decyzji środowiskowej” dla S16 w Wariancie B.

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, ukazało się Obwieszczenie z dnia 10.02.2021 r. , znak: WOOŚ.420.28.2020.JC.6 zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk. Treść obwieszczenie możecie pobrać [tutaj] Ponadto jak…